Struggles in Paradise

Een band die zich vooral stort op de genres alternatieve- en indie rock. Ze bestaan uit een vijf-koppige vriendengroep uit het Leuvense, die met het dwaze idee kwam om hun studies te verwaarlozen en muziek te creëren. Voorlopig gaat alles nog in stijgende lijn met het vooruitzicht om in de zomer de opnames van hun eerste CD/LP af te ronden.